DienstgradNameBild
Oberbrandinspektor Roland Klaming comp tn kklaming roland 2014
Hauptlöschmeister Erwin Wurzer comp tn wurzer erwin
Hauptfeuerwehrmann Konrad Engl comp engl konrad
Hauptfeuerwehrmann Siegfried Grabner comp tn grabner siegfried
Hauptfeuerwehrmann Phillip Leitner comp leitner phillipp